Oznanila od 24. aprila do 1. maja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 24. aprilabela nedelja ob 10.00 ++ Kristina in starše Majcen
ob 16.00++ Mandelj (Gor. vas)
sobota 30. aprila ob 10.00v zahvalo za mamin visoki jubilej
nedelja 1. majaJožef delavecob 10.00++ Čebular in Maver
Grozdetov shodob 16.00++ Cerovšek
v zahvalo in priprošnjo Mariji za zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 24. aprilabela nedelja ob 8.00+ Tončka Merzel
ponedeljek 25. aprila ob 8.00 za farane
torek 26. aprila ob 19.00+ Jože Hostnik, obl.
nedelja 1. majaJožef delavec ob 8.00++ Nace in starši Mandelj