Oznanila od 1. do 8. maja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 1. majaJožef delavec ob 10.00 ++ Čebular in Maver
Grozdetov shodob 16.00++ Cerovšek
v zahvalo in priprošnjo Mariji za zdravje
ponedeljek 2. maja ob 10.00romarska maša
četrtek 5. maja ob 19.00za zdravje (Ana)
sobota 7. maja ob 10.00+ Stanislav Anžur
nedelja 8. majaob 10.00za zdravje
ob 16.00++ Marija in Ludvik Saje

Maše na Čatežu

nedelja 1. majaJožef delavec ob 8.00++ Nace in starši Mandelj
sreda 3. maja ob 8.00 v dober namen
petek 6. maja ob 19.00+ Karolina Miklič, obl.
nedelja 8. majaob 8.00+ Alojz (ml.) in ++ Kališek