Oznanila od 31. oktobra do 7. novembra 2021

V nedeljo 31. oktobra vstopamo v zimski čas. Od prvega novembra 2021 naprej bodo nedeljske maše ob 10.00 in ob 15.00.

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 31. oktobraob 10.00++ Gorišek (Mačji dol)
ob 16.00+ Slavka Šuštar
četrtek 4. novembraob 18.00++ Logarčkovi iz Replje
sobota 6. novembraob 10.00++ Ani in Ludvik Vidmar
nedelja 7. novembra ob 10.00za zdravje in blagoslov v zakonu
Grozdetov shodob 15.00++ Gracar in Tratar
+ Marija Potokar, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 31. oktobraob 8.00++ starši in bratje Bedene
ponedeljek 1. novembra – vsi svetiob 8.00za pokojne dušne pastirje
(Trebanjski Vrh)ob 10.00za verne duše v vicah
ob 14.00za farane
torek 2. novembraob 8.00po namenu sv. očeta
sreda 3. novembraob 8.00v dober namen
petek 5. novembraob 18.00++ Anica Župec in Janez Kotar
nedelja 7. novembra – zahvalnaob 8.00po namenu (Bregar)