Oznanila od 4. do 11. maja 2014

Maše na Zaplazu

nedelja 4. maja ob 10.00 ++ Pravne in Majcen
(Grozdetov shod) ob 16.00 ++ Jeršin ter Alojz in Marija Vidovič
v zahvalo za zdravje (Kamin)
četrtek 8. maja
ob 19.00 za verne duše v vicah
sobota 10. maja ob 10.00 Zaplaški Materi Božji za zdravje
nedelja 11. maja ob 10.00 + Marko Kolenc, obl.
(romarska maša – pot romarjev) ob 14.00 romarska maša
ob 16.00 + Irena Dimec, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 4. maja ob 8.00 za farane
torek 6. maja
ob 19.00 ++ Bogomir in Bernarda Meserko
sreda 7. maja ob 8.00 v dober namen
petek 9. maja ob 19.00 + Karolina Miklič, obl.
nedelja 11. maja ob 8.00 za farane