Oznanila od 5. do 12. junija 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 5. junija ob 10.00++ Anton in Ljudmila Urbančič (Rožni Vrh)
Grozdetov shod ob 16.00v zahvalo za 50 let skupnega življenja (Adamlje)
++ Blaž in Marija Kastelic
za zdravje (Drganc)
ponedeljek 6. junijaob 19.00++ Janez in starši Sladič
četrtek 9. junijaob 19.00za zdravje (Ana)
sobota 11. junijaob 10.00za zdravje (Zemljak)
nedelja 12. junijaob 10.00+ Mihael Planinšek, obl
ob 16.00++ Gluščevi in Goršeti (Lipovec)

Maše na Čatežu

nedelja 5. junija ob 8.00za farane
torek 7. junija ob 8.00 + Marko Likar, obl.
petek 10. junija ob 19.00++ Jožefa, Franc in Milan Ovnik ter Marija Korelc (Mačkova)
nedelja 12. junija ob 8.00+ Eli Sotlar