Oznanila od 29. maja do 5. junija 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 29. maja ob 10.00++ starši Barle in Fani Ržen
ob 16.00Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje (Ulanič)
torek 31. maja ob 19.00++ Poterbin
četrtek 2. junijaob 19.00++ Ana in Lojze Slak, obl.
sobota 4. junijaob 17.00na čast MB ter v zahvalo
++ starši Nagode
Mariji na čast za zdravo pamet in modro odločitev
nedelja 5. junijaob 10.00++ Anton in Ljudmila Urbančič (Rožni Vrh)
Grozdetov shod ob 16.00v zahvalo za 50 let skupnega življenja (Adamlje)
++ Blaž in Marija Kastelic
za zdravje (Drganc)

Maše na Čatežu

nedelja 29. maja ob 8.00 + Rafaela Gerdin
ponedeljek 30. maja ob 8.00 v dober namen
petek 3. junija ob 8.00++ Anton Meserko in Amalija Kres
nedelja 5. junija ob 8.00za farane