Oznanila od 13. do 20. marca 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 13. marca
ob 15.00 ++ Bernardka, Marija in ++ Stopar
četrtek 17. marca
ob 18.00 v zahvalo (Strmole)
sobota 19. marca ob 10.00 + Jože Gabrijel
nedelja 20. marca ob 15.00 ++ Zagorjan


Maše na Čatežu

nedelja 13. marca
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Vinko in Danijel Skubic
ponedeljek 14. marca
ob 18.00 + Stane Ravnikar, obl.
torek 15. marca
ob 8.00 za farane
sreda 16. marca
ob 8.00 v dober namen
petek 18. marca ob 18.00 ++ Henrik in Matilda Ahlin, obl.
nedelja 20. marca
ob 8.00 + Marjeta Urbančič, obl.

ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek