Oznanila od 10. do 17. julija 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 10. julija ob 10.00Tončka Merzel
ob 16.00za zdravje (Slak)
sobota 16. julija ob 10.00++ Mira Poljanc in starši Strajnar
nedelja 17. julijaob 10.00+ Štefanija Korelc, obl.
ob 16.00+ Stanislav Ceglar, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 10. julija ob 8.00za farane
nedelja 17. julija ob 8.00za farane