Oznanila od 10. do 17. maja 2015


Maše na Zaplazu

nedelja 10. maja
ob 10.00 ++ Strajnar
ob 14.00 romarska maša (“pot romarjev”)
ob 16.00 + Anton Bregar ter za zdravje v družini
sreda 13. maja
ob 19.00 za dobro letino
četrtek 14. maja – G. vnebohod
ob 10.00 ++ Ivanka Bajc ter Frančiška in Pavle Lavrih
sobota 16. maja
ob 10.00 + Stanislav Hribar in ++ Jeršin
nedelja 17. aprila ob 10.00 + Jože Pene ter za zdravje

ob 16.00 + Marko Kolenc, obl.


Maše na Čatežu

nedelja 10. maja
ob 8.00 za farane
ponedeljek 11. maja (Okrog)
ob 19.00 za božji blagoslov
torek 12. maja (Trebanjski Vrh)
ob 19.00 v dober namen
četrtek 14. maja (G. vnebohod)
ob 19.00 ++ Bogomir in Bernarda Meserko
petek 15. maja
ob 19.00 + Jože Pristopec, obl.
nedelja 17. maja
ob 8.00 za farane