Oznanila od 16. do 23. julija 2017

Maše na Zaplazu

nedelja 16. julija
ob 10.00 ++ starše in brata Zupančič (Skončnikovi), obl.
ob 16.00 + Marija Avguštinčič
četrtek 20. julija
ob 19.00 za žive in ++ Kopač in Nagelj
sobota 22. julija
ob 10.00 + Mira Poljanc in ++ starše Strajnar (Dečja vas)
nedelja 23. julija
ob 10.00 + Miha Sotlar, obl.

ob 16.00 ++ starše Koritnik in starše Kastelic


Maše na Čatežu

nedelja 16. julija ob 8.00 za farane
ponedeljek 17. julija
ob 8.00 v dober namen
torek 18. julija ob 8.00 za blagoslov v družini
petek 21. julija ob 19.00 + Jože Ceglar
nedelja 23. julija
ob 8.00 za farane