Oznanila od 17. do 24. maja 2020

Svete maše bodo javne ob upoštevanju navodil SŠK

Maše na Zaplazu

nedelja 17. maja ob 10.00 ++ Jurman
ob 16.00 + Alojzija Pene
torek 19. maja ob 19.00 ++ starše (obl.) in Janez Sladič
četrtek 21. maja – vnebohod
ob 19.00 + Anton Pahulje, obl.
sobota 23. maja ob 10.00 za zdravje (Dremelj)
nedelja 24. maja ob 10.00 ++ Blaž in Marija Kastelic
ob 16.00 + Marija Brovet

Maše na Čatežu

nedelja 17. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 18. maja ob 8.00 v dober namen
sreda 20. maja ob 8.00 po namenu
petek 22. maja ob 19.00 za verne duše v vicah
nedelja 24. maja ob 8.00 za farane