Oznanila od 2. do 9. septembra 2018

Maše na Zaplazu

nedelja 2. septembra
ob 10.00 za B. blag. ter za B. pomoč in varstvo (Bartol)
spomin: v zahvalo za 40 let skupnega življenja

ob 16.00 + Marija (obl.) in ++ Cerovšek

++ starše Kotar (Velika Preska)
četrtek 6. septembra
ob 19.00 Mariji v zahvalo (Berginc)
petek 7. septembra
ob 7.00 za božji blagoslov
sobota 8. septembra – mala maša
ob 10.00 + Janez Petek

+ Janko Novak

+ Alojzij Šparovec
nedelja 9. septembra ob 10.00 + Alojzija Grm, obl.

ob 16.00 + Vilko Strmec, obl.

Maše na Čatežu

nedelja 2. septembra ob 8.00 ++ Frančiška in Pavle Lavrih ter Jože, Ivanka in Milan Bajc
ponedeljek 3. septembra
ob 8.00 + Marko Likar
torek 4. septembra
ob 8.00 v dober namen
sreda 5. septembra
ob 8.00 za farane
petek 7. septembra
ob 19.00 na čast Jezusovemu Srcu
nedelja 9. septembra
ob 8.00 + Rajko Mandelj, obl.