Oznanila od 27. septembra do 4. oktobra 2015


Maše na Zaplazu

nedelja 27. septembra
ob 10.00 ++ Henrik, Matilda in Henrik (ml.) Ahlin

ob 16.00 ++ Jože (obl.) in Alojzija Markelj
torek 29. septembra
ob 19.00 v zahvalo za uspešno akad. leto
četrtek 1. oktobra
ob 19.00 za srečen porod ter za zdravje
sobota 3. oktobra
ob 10.00 na čast sv. Mariji ter A. Grozdetu v zahvalo ter

priprošnjo za zdravje ter blagoslov v družini

nedelja 4. oktobra
ob 10.00 + Lojze Slak, obl.

ob 16.00 + Zora Gerdin, obl.

ob 16.00 + Jožefa Zagorjan, obl.


Maše na Čatežu

nedelja 27. septembra
ob 8.00 za farane
ponedeljek 28. septembra
ob 19.00 + Alojz Kotar (Trebanjski Vrh), obl.
petek 2. oktobra
ob 19.00 + Robi in ++ Golob
nedelja 4. oktobra
ob 8.00 + Pavla Bregar