Oznanila od 28. aprila do 5. maja 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 28. aprila ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.
ob 16.00 v zahv. in pripr. za 50 let skupnega življ.
sreda 1. maja ob 10.00 romarska maša (Trebnje)
četrtek 2. maja ob 10.00 romarska maša (Šmartno pri Litiji)
ob 19.00 ++ starši Sladič
sobota 4. maja ob 10.00 + Karolina Miklič, obl.
nedelja 5. maja ob 10.00 ++ Jurman
(Grozdetov shod) ob 16.00 ++ Tomc
++ Mandelj (Gorenja vas)

Maše na Čatežu

nedelja 28. aprila ob 8.00 za farane
ponedeljek 29. aprila  ob 8.00 v dober namen
petek 3. maja ob 19.00 + Franc Zupančič
nedelja 5. maja ob 8.00 za farane