Oznanila od 28. avgusta do 4. septembra 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 28. avgusta ob 10.00++ Marija in Anton Kastelic
ob 16.00++ Jože in Alojzija Pene (Štefan)
torek 29. avgustaob 19.00++ Marija in Ignac Rovanšek
četrtek 1. septembra ob 19.00+ Janez Sladič, obl.
sobota 3. septembra ob 10.00za zdravje in srečo v družini (Marta)
nedelja 4. septembraob 10.00++ Dane in Ljudmila Barle
(Grozdetov shod)ob 16.00++ starši Struna in Gros ter za zdravje
za sestrino zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 28. avgusta ob 8.00++ starši in Tone Hostnik
ponedeljek 29. avgustaob 19.00+ Rafaela Gerdin
sreda 31. avgusta ob 8.00za srečo in blagoslov
petek 2. septembra ob 19.00++ Julka in Jože ter ++ Urbančič
nedelja 4. septembraob 8.00za farane