Oznanila od 3. do 10. julija 2016


Maše na Zaplazu

nedelja 3. julija
ob 10.00 ++ Rozalija in Lovrenc Kotar (Treb. Vrh)
Grozdetov shod
ob 16.00 ++ Krevs in Kastelic (Biška vas)

po namenu (Potisek)
četrtek 7. julija
ob 19.00 + Dani Hostnik, obl.
sobota 9. julija
ob 10.00 za zdravje

za zdravje (T. Podržaj)
nedelja 10. julija ob 10.00 ++ starše in brat Zupančič
ob 16.00 ++ Nace in Viktor Zupančič


Maše na Čatežu

nedelja 3. julija
ob 8.00 za farane
ponedeljek 4. julija – Okrog
ob 19.00 + Tone Pirnovar
torek 5. julija ob 8.00 v dober namen
sreda 6. julija ob 8.00 za farane
petek 8. julija ob 19.00 + Pavla Korelc, 30. dan
nedelja 10. julija ob 8.00 + Stanislav Dolničar, obl.