Oznanila od 29. septembra do 6. oktobra 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 29. septembra ob 10.00 ++ starše in Marija Planinšek
ob 16.00 ++ Jože, Ana in Jožefa Kastelic
četrtek 3. oktobra ob 19.00 + Janez Sladič, 30. dan
sobota 5. oktobra ob 10.00 ++ Rafael, Jožefa in stari starši Kolenc
nedelja 6. oktobra ob 10.00 + Lojze Slak, obl.
 (Grozdetov shod)  ob 16.00 + Jože Kolenc, obl.
  + Janko Zupanc

Maše na Čatežu

nedelja 29. septembra ob 8.00 za farane
ponedeljek 30. septembra ob 8.00 na čast MB za zdravje
torek 1. oktobra ob 8.00 v dober namen
petek 4. oktobra ob 19.00 + Robert in ++ Golob
nedelja 6. oktobra ob 8.00 za farane