Oznanila od 17. do 24. oktobra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 17. oktobraob 10.00++ Zupančič (Strmetovi)
ob 16.00++ starši Juvanc
ponedeljek 18. oktobraob 19.00++ starši in Jože Pevec, obl.
četrtek 21. oktobraob 19.00++ Ana in Jože Pečjak
sobota 23. oktobraob 10.00v zahvalo MB za prejete dobrote
nedelja 24. oktobra ob 10.00++ Mandelj
ob 16.00++ Alojzija in Anton Meserko, Silva Kirn in Janez Kamin

Maše na Čatežu

nedelja 17. oktobraob 8.00za farane
torek 19. oktobraob 8.00++ Bernarda in Bogomir Meserko
sreda 20. oktobraob 8.00v dober namen
petek 22. oktobraob 8.00za zdravje
nedelja 24. oktobra ob 8.00za farane