Oznanila od 3. do 10. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 3. aprila ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
ob 16.00+ Valentin Oštir
po namenu (H.P.)
četrtek 7. aprilaob 19.00za zdravje (Drganc)
sobota 9. aprila ob 10.00++ Marija in Miha Kamin
nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 10.00++ Tomšič (Škrjanče)
ob 16.00za spravo v družini ter za notranje zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 3. aprila ob 8.00za farane
petek 8. aprila ob 19.00za farane
nedelja 10. aprilacvetna nedeljaob 8.00++ Matilda in Henrik Ahlin