Oznanila od 22. do 29. maja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 22. maja ob 10.00++ starši Korelc (Martinja vas)
za zdravje malega Nika
ob 16.00za srečo in zdravje v družini (Marn)
torek 24. maja ob 19.00+ Janez Sladič
četrtek 26. majavnebohodob 10.00na čast Materi Božji za zdravje
petek 27. majaAlojzij Grozdeob 10.00za uspešno operacijo
po namenu (Matej)
sobota 28. majaAlojzij Grozde
(zun. slovesnost)
ob 10.00++ Dušan Mlakar in Janez Kranjc
žive in ++ Kek
+ Anton Zupančič, obl. (Pristavica)
+ Stanislav Anžur
za Felicijana in varsto družine
nedelja 29. majaob 10.00++ starši Barle in Fani Ržen
ob 16.00Mariji v zahvalo in priprošnjo za zdravje (Ulanič)

Maše na Čatežu

nedelja 22. maja ob 8.00 ++ Tončka in Metod Merzel
ponedeljek 23. maja ob 8.00 v zahvalo za zdravje
sreda 25. maja ob 8.00za farane
nedelja 29. majaob 8.00+ Rafaela Gerdin