Oznanila od 3. do 10. julija 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 3. julija ob 10.00++ starši in brat Grm (Mala Ševnica)
(Grozdetov shod)ob 16.00++ starši in Breda Nemanič
++ Martin in Milena Režek
torek 5. julijaob 19.00+ Alojzij Gerdin, obl.
četrtek 7. julija ob 19.00+ Rafael Pajk, obl.
sobota 9. julija ob 10.00+ Rudolf Železnik, 30. dan
nedelja 10. julijaob 10.00+ Tončka Merzel
ob 16.00za zdravje (Slak)

Maše na Čatežu

nedelja 3. julija ob 8.00za farane
ponedeljek 4. julija ob 8.00v dober namen
sreda 6. julija ob 8.00za farane
petek 8. julija ob 19.00+ Dani Hostnik, obl.
nedelja 10. julija ob 8.00za farane