Oznanila od 26. junija do 3. julija 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 26. junija ob 10.00++ starši in brat Grm (Mala Ševnica)
ob 16.00Leopold Korelc in ++ Zavrletovi
sobota 2. julijaob 10.00+ Stanislav Anžur
nedelja 3. julijaob 10.00++ Marija in Dušan Bizjak ter Hedvika in Lado Pevec
(Grozdetov shod)ob 16.00++ starši in Breda Nemanič
++ Martin in Milena Režek

Maše na Čatežu

nedelja 26. junija ob 8.00za farane
petek 1. julija ob 19.00+ Marjana Poterbin, obl.
nedelja 3. julija ob 8.00za farane
Okrogob 10.00++ Lado in Malka Zupančič