Oznanila od 12. do 19. marca 2017

Konec marca smo vstopili v poletni čas, odslej bodo nedeljske maše ob 16.00. Z belo nedeljo pa začnemo novo romarsko leto. Odtlej bodo nedeljske maše ob 10.00 in 16.00.

Maše na Zaplazu

nedelja 12. marca ob 15.00 + Pavel krištof
četrtek 16. marca
ob 18.00 za uspešno zdravljenje
sobota 18. marca
ob 10.00 za zdravje in uspeh v šoli
nedelja 19. marca
ob 15.00 ++ Jurman


Maše na Čatežu

nedelja 12. marca
ob 8.00 ++ sestre in starše Mandelj ter za zdravje

ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.
ponedeljek 13. marca
ob 8.00 ++ Vinko in Danijel Skubic
torek 14. marca
ob 18.00 + Stane Ravnikar, obl.
sreda 15. marca
ob 8.00 za farane
petek 17. marca
ob 18.00 za verne duše v vicah
nedelja 19. marca
ob 8.00 ++ Jože (obl.) in Julijana Kolenc

ob 10.00 + Stanislav Kališek, 30. dan

spomin: Jolanda, Marija, Ignac in Jožefa Kamin

Oznanila od 5. do 12. marca 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00. Konec marca, ko vstopimo v letni urni čas, bodo nedeljske maše ob 16.00. Z belo nedeljo pa začnemo novo romarsko leto.

Maše na Zaplazu

nedelja 5. marca ob 15.00 ++ Jože Gabrijel, Jože Gorišek in Janez Bartol

Mariji za pomoč pri zdravju
četrtek 9. marca
ob 18.00 za Božji blagoslov
sobota 11. marca
ob 10.00 za srečno operacijo
nedelja 12. marca
ob 15.00 + Pavel krištof


Maše na Čatežu

nedelja 5. marca
ob 8.00 + Jožefa Dimec (Trebanjski Vrh), 7. dan

ob 10.00 + Marija Rezec, obl.
ponedeljek 6. marca
ob 8.00 v dober namen
torek 7. marca
ob 18.00 + Minka Gerdin, 7. dan
sreda 8. marca
ob 8.00 za farane
petek 10. marca
ob 18.00 + Jože Zupančič (Ponikve)
nedelja 12. marca
ob 8.00 ++ sestre in starše Mandelj ter za zdravje

ob 10.00 ++ Alojz in Julka Cerovšek, obl.

Oznanila od 26. februarja do 5. marca 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 26. februarja ob 15.00 na čast Svetemu Duhu (Gorenc)
sreda 1. marca – pepelnica
ob 10.00 za srečno in uspešno operacijo
četrtek 2. marca
ob 18.00 v zahvalo Alojziju Grozdetu (Kovač)
sobota 4. marca
ob 10.00 + Ferdinand Zajec
nedelja 5. marca
ob 15.00 ++ Jože Gabrijel, Jože Gorišek in Janez Bartol

Mariji za pomoč pri zdravju


Maše na Čatežu

nedelja 26. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Angela in Valentin Kavšek (Križ), obl.
ponedeljek 27. februarja
ob 8.00 v dober namen
torek 28. februarja
ob 8.00 v zahvalo
sreda 1. marca – pepelnica
ob 18.00 za farane
petek 3. marca
ob 18.00 ++ Minka (obl.) Jože Ceglar
nedelja 5. marca
ob 8.00 + Jožefa Dimec (Trebanjski Vrh), 7. dan

ob 10.00 + Marija Rezec, obl.

Oznanila od 19. do 26. februarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 19. februarja ob 15.00 ++ Pevec in Željko
četrtek 23. februarja
ob 10.00 v zahvalo
sobota 25. februarja
ob 10.00 ++ Ovniček
nedelja 26. februarja
ob 15.00 na čast Svetemu Duhu (Gorenc)


Maše na Čatežu

nedelja 19. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Terezija (obl.) in Bogomir Mlakar
torek 21. februarja
ob 8.00 za dobrotnike
sreda 22. februarja
ob 8.00 v dober namen
petek 24. februarja
ob 17.00 + Stanislav Kališek, 7. dan
nedelja 26. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Angela in Valentin Kavšek (Križ), obl.

Oznanila od 12. do 19. februarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 12. februarja ob 15.00 + Jože Denise
sobota 18. februarja
ob 10.00 v zahvalo za srečno operacijo
nedelja 19. februarja
ob 15.00 ++ Pevec in Željko


Maše na Čatežu

nedelja 12. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Dolničar
petek 17. februarja
ob 17.00 + Pavle Krištof, 30. dan
nedelja 19. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Terezija (obl.) in Bogomir Mlakar

Oznanila od 5. do 12. februarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 5. februarja ob 15.00 za božje varstvo

v zahvalo
sobota 11. februarja
ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje (Gorenc)
nedelja 12. februarja ob 15.00 + Jože Denise


Maše na Čatežu

nedelja 5. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Tone Zorc, obl.
nedelja 12. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Dolničar

Oznanila od 29. januarja do 5. februarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 29. januarja ob 15.00
++ Anton (obl.) in Marija Bregar ter Marija Papež (obl) in v zahvalo
četrtek 2. februarja
ob 10.00 ++ Pevec in Željko
sobota 4. februarja
ob 10.00 v zahvalo za rojstvo v družini
nedelja 5. februarja ob 15.00 za božje varstvo

v zahvalo


Maše na Čatežu

nedelja 29. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Japčevi in Jeraj
četrtek 2. februarja
ob 17.00 za zdravje
nedelja 5. februarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Tone Zorc, obl.

Oznanila od 22. do 29. januarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 22. januarja ob 15.00 za zdravje (Strgar)
sobota 28. januarja
ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo (Kavčič)
nedelja 29. januarja ob 15.00 ++ Anton (obl.) in Marija Bregar ter Marija Papež (obl) in v zahvalo


Maše na Čatežu

nedelja 22. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Martin Režek, obl.
nedelja 29. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 ++ Japčevi in Jeraj

Oznanila od 15. do 22. januarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 15. januarja ob 15.00 ++ brata in starše Babič
sobota 21. januarja
ob 10.00 za zdravje (Korbar)
nedelja 22. januarja ob 15.00 za zdravje (Strgar)


Maše na Čatežu

nedelja 15. januarja
ob 8.00 ++ Repovž

ob 10.00 + Cilka Nemanič
ponedeljek 16. januarja
ob 17.00 + Pavel Krištof, 7. dan
torek 17. januarja
ob 8.00 + Alojzija Zupančič, obl.
nedelja 22. januarja
ob 8.00 za farane

ob 10.00 + Martin Režek, obl.

Oznanila od 8. do 15. januarja 2017

S koncem oktobra se je zaključila romarska sezona na Zaplazu. V zimskem času bodo nedeljske maše ob 15.00.


Maše na Zaplazu

nedelja 8. januarja – Jezusov krst ob 15.00 + Ciril Vavtar, obl.
četrtek 12. januarja
ob 17.00 za zdravje v družini in za srečo (Lokar)
sobota 14. januarja
ob 10.00 v zahvalo (50. letnica)
nedelja 15. januarja ob 15.00 ++ brata in starše Babič


Maše na Čatežu

nedelja 8. januarja – Jezusov krst
ob 8.00 na čast Zaplaške M. Božje za zdravje

ob 10.00 + Angela Sotlar, obl.
torek 10. januarja
ob 8.00 za zdravje
sreda 11. januarja
ob 8.00 v dober namen
petek 13. januarja
ob 17.00 za verne duše v vicah
nedelja 15. januarja
ob 8.00 ++ Repovž

ob 10.00 + Cilka Nemanič