Arhivi avtorja: markojapelj

Oznanila od 17. do 24. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 17. aprilavelika noč ob 10.00 + Gabrijela Sotlar, 30. dan
ob 16.00++ Milena in Martin Režek
ponedeljek 18. aprilavelikon. ponedeljekob 10.00+ Slavko Bregar
četrtek 21. aprila ob 19.00za uspešen izid volitev
sobota 23. aprila ob 10.00+ Stane Kamin, obl.
nedelja 24. aprilabela nedeljaob 10.00++ Kristina in starše Majcen
ob 16.00++ Mandelj (Gor. vas)

Maše na Čatežu

nedelja 17. aprilavelika noč ob 7.00++ Urbančič (Majerjevi – Kriška reber)
torek 19. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 20. aprila ob 8.00za zdravje
petek 22. aprilaob 19.00+ Malka Zupančič, obl.
nedelja 24. aprilabela nedelja ob 8.00+ Tončka Merzel

Oznanila od 10. do 17. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 10.00 ++ Tomšič (Škrjanče)
ob 16.00za spravo v družini ter za notranje zdravje
nedelja 17. aprilavelika noč ob 10.00+ Gabrijela Sotlar, 30. dan
ob 16.00++ Milena in Martin Režek

Maše na Čatežu

nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 8.00++ Matilda in Henrik Ahlin
ponedeljek 11. aprila ob 8.00++ Bernarda in Bogomir Meserko
torek 12. aprila ob 8.00 v dober namen
sreda 13. aprila ob 8.00za srečno zadnjo uro
četrtek 14. aprilaveliki četrtek ob 19.00za dobrotnike naše župnije
petek 15. aprilaveliki petek ob 19.00obredi velikega petka
sobota 16. aprilavelika sobota ob 19.00 za farane
nedelja 17. aprilavelika noč ob 7.00++ Urbančič (Majerjevi – Kriška reber)

Oznanila od 3. do 10. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 3. aprila ob 10.00 v zahvalo in priprošnjo za zdravje
ob 16.00+ Valentin Oštir
po namenu (H.P.)
četrtek 7. aprilaob 19.00za zdravje (Drganc)
sobota 9. aprila ob 10.00++ Marija in Miha Kamin
nedelja 10. aprilacvetna nedelja ob 10.00++ Tomšič (Škrjanče)
ob 16.00za spravo v družini ter za notranje zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 3. aprila ob 8.00za farane
petek 8. aprila ob 19.00za farane
nedelja 10. aprilacvetna nedeljaob 8.00++ Matilda in Henrik Ahlin

Oznanila od 27. marca do 3. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 27. marca ob 10.00 + Stanislav Anžur
ob 16.00++ Irena in Franc Dimec ter Ljudmila Bregar
sobota 2. aprilaob 10.00+ Nace Miklič, obl.
nedelja 3. aprilaob 10.00v zahvalo in priprošnjo za zdravje
Grozdetov shodob 16.00+ Valentin Oštir
po namenu (H.P.)

Maše na Čatežu

nedelja 27. marca ob 8.00++ Pirnovar in Korelc
ponedeljek 28. marca ob 8.00v dober namen
torek 29. marcaob 8.00++ Ljudmila in Marija Jeršin
sobota 2. aprila ob 8.00za zdravje
nedelja 3. aprilaob 8.00za farane

Oznanila od 20. do 27. marca 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 13. marca ob 10.00za zdravje (Jože)
ob 15.00++ starši in Štefka Gradišek
četrtek 24. marcaob 18.00za zdravje (Rutar)
petek 25. marcaMarijino Oznanjenjeob 18.00za nerojene otroke
sobota 26. marcaob 10.00za srečen porod (Gorenc)
nedelja 27. marcaob 10.00+ Stanislav Anžur
ob 16.00++ Irena in Franc Dimec ter Ljudmila Bregar

Maše na Čatežu

nedelja 20. marca ob 8.00++ starši, Toni in Tone Kamin
ponedeljek 21. marca ob 18.00+ Gabrijela Sotlar, 7. dan
torek 22. marcaob 8.00za zdravje
sreda 23. marca ob 8.00za farane
nedelja 27. marcaob 8.00++ Pirnovar in Korelc

Oznanila od 13. do 20. marca 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 13. marca ob 10.00+ Ljudmila Miklič, obl.
ob 15.00za zdravje (Slak)
četrtek 17. marcaob 18.00za zdravje Judite
sobota 19. marcaob 10.00++ starši Zagorjan
nedelja 20. marcaob 10.00za zdravje (Jože)
ob 15.00++ starši in Štefka Gadišek

Maše na Čatežu

nedelja 13. marca ob 8.00++ starši, Darko in Dejan Dimic
ponedeljek 14. marca ob 8.00za farane
torek 15. marcaob 8.00v dober namen
sreda 16. marca ob 8.00na čast Dev. Mariji za srečo in zdravje v družini
petek 18. marca ob 18.00+ Jožefa Zagorjan
nedelja 20. marcaob 8.00++ starši, Toni in Tone Kamin

Oznanila od 6. do 13. marca 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 6. marca ob 10.00+ Marija Rezec, obl.
(spomin) + Frančiška Žagar in ++ Kranjčič
ob 15.00+ Marjeta Urbančič, obl.
za spravo v družini in notranje ozdravljenje
četrtek 10. marcaob 18.00+ Valentin Oštir
sobota 12. marcaob 10.00za zdravje treh družin
nedelja 13. marcaob 10.00+ Ljudmila Miklič, obl.
ob 15.00za zdravje (Slak)

Maše na Čatežu

nedelja 6. marca ob 8.00za farane
ponedeljek 7. marca ob 8.00+ Emilija Strmec
torek 8. marcaob 8.00v zahvalo za zdravje za vse domače
petek 10. marca ob 18.00za farane
nedelja 13. marcaob 8.00++ starši, Darko in Dejan Dimic

Oznanila od 27. februarja do 6. marca 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 27. februarja ob 10.00+ Nace Dimec in ++ Zavrletovi
ob 15.00+ Stanislav Anžur
četrtek 3. marcaob 18.00++ Ana Kmetič in Martina Stezar
sobota 5. marcaob 10.00++ starši Gerden (Veliki Videm)
nedelja 6. marcaob 10.00+ Marija Rezec, obl.
(spomin) + Frančiška Žagar in ++ Kranjčič
ob 15.00+ Marjeta Urbančič, obl.
za spravo v družini in notranje ozdravljenje

Maše na Čatežu

nedelja 27. februarjaob 8.00za farane
sreda 2. marca pepelnicaob 18.00+ Irena Papež
petek 4. marca ob 18.00++ Gerdin
nedelja 6. marcaob 8.00za farane

Oznanila od 20. do 27. februarja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 20. februarja ob 10.00+ Janez Štrus, obl.
ob 15.00za zdravje
sobota 26. februarjaob 10.00za srečen porod
nedelja 27. februarjaob 10.00+ Nace Dimec in ++ Zavrletovi
ob 15.00+ Stanislav Anžur

Maše na Čatežu

nedelja 20. februarja ob 8.00za farane
ponedelek 21. februarja ob 8.00v dober namen
nedelja 27. februarjaob 8.00za farane

Oznanila od 13. do 20. februarja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 13. februarja ob 10.00+ Janez Sladič
ob 15.00za srečen zakon in nedolžne otroke
četrtek 17. februarjaob 18.00+ Nace Mandelj
sobota 19. februarjaob 10.00+ Stanislav Planinšek
nedelja 20. februarjaob 10.00+ Janez Štrus, obl.
ob 15.00za zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 13. februarja ob 8.00+ Anton Bregar, obl.
ponedelek 14. februarja ob 18.00+ Valentin Oštir
torek 15. februarjaob 18.00++ Jeraj in Brandstätter
sredo 16. februarja ob 8.00+ Janez Ržen, obl.
petek 18. februarja ob 8.00za srečo v družini
nedelja 20. februarjaob 8.00za farane