Oznanila od 12. do 19. septembra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 12. septembraob 10.00++ Frančišek Kaplan in Franc Balažic
ob 16.00za božji blagoslov v družini
v zahvalo za zdravje in + Ciril Vavtar
sobota 18. septembraob 10.00+ + starši Gorenčič in Lavka
 nedelja 19. septembraob 10.00++ Ljudmila in Danijel Barle, obl.
ob 16.00+ Lojzka Pene

Maše na Čatežu

nedelja 12. septembraob 8.00za farane
nedelja 19. septembra ob 8.00za farane