Oznanila od 5. do 12. septembra 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 5. septembraob 10.00++ starši in Toni Hostnik
ob 16.00++ Franc in Franci Novak
za zdravje otroka in srečni porod
sreda 8. septembraob 10.00++ Grm
(Marijino rojstvo – mali šmaren)za zdravje (Pravne)
v zahvalo (Zaletelj)
četrtek 9. septembraob 19.00++ Ceglar (Goljek)
sobota 11. septembraob 10.00+ + Igor in Mimica Apath
(molitveni dan za duhovne poklice)v zahvalo in priprošnjo za 50 let zakona
na čast sv. Roku za zdravje
 nedelja 12. septembraob 10.00++ Frančišek Kaplan in Franc Balažic
ob 16.00za božji blagoslov v družini
v zahvalo za zdravje in + Ciril Vavtar

Maše na Čatežu

nedelja 5. septembraob 8.00za farane
torek 7. septembraob 19.00+ Ljudmila Zajc, 30. dan
petek 10. septembraob 19.00+ Alojzija Prešeren, 7. dan
nedelja 12. septembra ob 8.00za farane