Oznanila od 13. do 20. junija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 13. junija ob 10.00 ++ Nace in Viktor Zupančič ter Alojzija Jarm
  ob 16.00 ++ Kozlevčar (Velika Ševnica)
torek 15. junija ob 19.00 + Vida Zaletelj, obl.
četrtek 17. junija ob 19.00 + Dimitrij Kašič
sobota 19. junija ob 10.00 v zahvalo za zdravje
nedelja 20. junija ob 10.00 ++ Lojzka in Jože Pene
  ob 16.00 ++ Štefanija in Franc Zakrajšek ter ++ Zakrajšek in Marolt

Maše na Čatežu

nedelja 13. junija ob 8.00 za farane
ponedeljek 14. junija ob 8.00 + Emilija Strmec
sreda 16. junija ob 8.00 v dober namen
petek 18. junija ob 20.00 + Mihael Planinšek, 7. dan
nedelja 20. junija ob 8.00 za farane