Oznanila od 6. do 13. junija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 6. junija ob 10.00 ++ Marija in Albin Orel
Grozdetov shod  ob 16.00 ++ starše Koritnik in Bedenčič
    ++ Anton in Frančiška Vencelj
četrtek 10. junija ob 19.00 ++ Vincencij, Karolina in ++ Smrke
sobota 12. junija ob 10.00 ++ Jože in Marija Ilovar, obl.
nedelja 13. junija ob 10.00 ++ Nace in Viktor Zupančič ter Alojzija Jarm
  ob 16.00 ++ Kozlevčar (Velika Ševnica)

Maše na Čatežu

nedelja 6. junija ob 8.00 za farane
ponedeljek 7. junija ob 19.00 + Rafaela Gerdin, 7. dan
torek 8. junija ob 8.00 v dober namen
petek 11. junija ob 19.00 ++ Jožefa, Franc in Milan Ovnik ter Marija Korelc
nedelja 13. junija ob 8.00 za farane