Oznanila od 16. do 23. januarja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 16. januarjaob 10.00++ Anton Kotar (obl.) in Julijana Dimec
ob 15.00++ Milena in Martin Režek
četrtek 20. januarjaob 18.00za božji blagoslov v družini (Rutar)
sobota 22. januarjaob 10.00za zdravje
nedelja 23. januarjaob 10.00+ Irena Papež, obl.
ob 15.00za Janovo zdravje

Maše na Čatežu

nedelja 16. januarja ob 8.00 za farane
ponedelek 17. januarja ob 8.00v zahvalo
torek 18. januarjaob 8.00po namenu
sreda 19. januarja ob 8.00v priprošnjo MB
petek 21. januarja ob 8.00v zahvalo za službo
nedelja 22. januarjaob 8.00za farane