Oznanilo od 23. do 30. januarja 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 23. januarjaob 10.00+ Irena Papež, obl.
ob 15.00za Janovo zdravje
četrtek 27. januarjaob 18.00++ Bregar in Hočevar
sobota 29. januarjaob 10.00++ Anžlovar
nedelja 30. januarjaob 10.00+ Tone Zorc, obl.
ob 15.00+ Angela Medvešek

Maše na Čatežu

nedelja 23. januarja ob 8.00 za farane
ponedelek 24. januarja ob 8.00+ Marko Likar
torek 25. januarjaob 8.00za farane
petek 28. januarja ob 18.00+ Marija Prevolšek, obl.
nedelja 30. januarjaob 8.00+ Franc Novak, obl.