Oznanila od 2. do. 9. novembra 2014


Maše na Zaplazu

nedelja 2. novembra ob 15.00 ++ Jeršin in Šuštaršič
++ Željko in Zupančič
torek 4. novembra ob 17.00 Mariji za zdravje (Čatež ob Savi)
četrtek 6. novembra ob 17.00 + Anton Vencelj, obl.
sobota 8. novembra ob 12.00 + Jožefa Sladič, obl.
nedelja 9. novembra ob 15.00 + Rozalija Femec


Maše na Čatežu

nedelja 2. novembra ob 8.00 + Alojzija Ferfolja, obl.
ponedeljek 3. novembra ob 8.00 za farane
sreda 5. novembra ob 8.00 v dober namen
petek 7. novembra ob 17.00 + Nace Miklič
nedelja 9. novembra ob 8.00 za farane
ob 10.00 + Cilka Nemanič