Oznanila od 27. junija do 4. julija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 27. junija ob 10.00 ++ Dušan in Marija Bizjak, obl.
  ob 16.00  ++ Dimec in Kotar
torek 29. junija – sv. Peter in Pavel ob 10.00 ++ Anton Papež in Fani Junc
četrtek 1. julija ob 19.00 za srečen porod
sobota 3. julija ob 10.00 na čast MB za novorojenega otroka
  ob 12.00 romarska maša
nedelja 4. julija ob 10.00 ++ Nace in Viktor Zupančič
(Grozdetov shod)   ob 16.00 + Vinko Tori (Šentjanž), obl. 
    po namenu (H.P.)

Maše na Čatežu

nedelja 27. junija ob 8.00 za farane
torek 29. junija – sv. Peter in Pavel ob 19.00 ++ Rafaela (7. d.) in Alojz (obl.) Gerdin
sreda 30. junija ob 8.00 v dober namen
petek 2. julija ob 19.00 + Marjana Poterbin, obl.
nedelja 4. julija ob 8.00 za farane
(Okrog)   ob 10.00 ++ Lado in Malka Zupančič