Oznanila od 4. do 11. julija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 4. julija ob 10.00 ++ Nace in Viktor Zupančič
(Grozdetov shod)   ob 16.00 + Vinko Tori (Šentjanž), obl. 
    po namenu (H.P.)
torek 6. julija ob 19.00 za zdravje
četrtek 8. julija ob 19.00 v zahvalo za zdravje
sobota 10. julija ob 10.00 za srečen porod
nedelja 11. julija ob 10.00 ++ Anton, Darko in Dejan Dimec, obl.
    spomin: + Slavko Bajuk, obl. 
  ob 16.00 + Mihael Planinšek, 30. dan

Maše na Čatežu

nedelja 4. julija ob 8.00 za farane
(Okrog)   ob 10.00 ++ Lado in Malka Zupančič
ponedeljek 5. julija ob 8.00 za zdravje
petek 9. julija ob 19.00 + Dani Hostnik, obl.
nedelja 11. julija ob 8.00 za farane