Oznanila od 7. do 14. julija 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 7. julija ob 10.00 ++ Starc in Pele
Grozdetov shod  ob 16.00 + Marjana Poterbin, obl.
++ starše Ajdišek in Henrik Kastelic
ponedeljek 8. julija ob 19.00 za zdravje (Rutar)
četrtek 11. julija ob 19.00 Zaplaški Mariji za zdravje in Božje varstvo
sobota 13. julija ob 10.00 + Tone Tomše
nedelja 14. julija ob 10.00 + Viktor Poterbin, obl.
ob 16.00 ++ starši Koritnik in Bedenčič

Maše na Čatežu

nedelja 7. julija ob 8.00 za farane
sreda 10. julija ob 8.00 v dober namen
petek 12. julija ob 19.00 za zdravje otrok
nedelja 14. julija   ob 8.00 za farane