Oznanila od 26. maja do 2. junija 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 26. maja ob 10.00 ++ Strajnar
slovesnost ob godu bl. A. Grozdeta  ob 16.00 ++ Darko in starše Bartol
+ Anton Pahulje, obl.
+ Anton Kotar
++ Poglajen in Kralj
ponedeljek 27. maja – bl. Alojzij Grozde ob 10.00 ++ Knop
++ Klavdij in Katarina Mužina
sreda 29. maja ob 19.00 za zdravje
četrtek 30. maja – Vnebohod ob 10.00 + č.g. Janez Petek
sobota 1. junija ob 10.00 ++ Alojzija in Anon Meserko, obl.
nedelja 2. junija ob 10.00 ++ Rozalija in Lovrenc Kotar
Grozdetov shod  ob 16.00 Mariji v priprošnjo in zahv.za zdravje (Uranič)
+ Frančiška Vencelj (Horjul)

Maše na Čatežu

nedelja 26. maja ob 8.00 za farane
ponedeljek 27. maja (Okrog) ob 19.00 za primerno vreme
torek 28. maja (Trebanjski Vrh) ob 19.00 za zdravje
četrtek 29. maja – Vnebohod ob 19.00 po namenu
petek 30. maja  ob 19.00 + Pavlina Korelc, obl.
nedelja 2. junija ob 8.00 ++ starši in Marjana Smrke