Oznanila od 2. do 9. junija 2019

Maše na Zaplazu

nedelja 2. junija ob 10.00 ++ Rozalija in Lovrenc Kotar
Grozdetov shod  ob 16.00 Mariji v priprošnjo in zahv.za zdravje (Uranič)
+ Frančiška Vencelj (Horjul)
četrtek 6. junija ob 19.00 za zdravje (Bojan)
sobota 8. junija ob.10.00 Mariji v priprošnji za zdravje in Božje varstvo
nedelja 9. junija ob 10.00 ++ Marija in Dušan Bizjak, obl.
ob 16.00 ++ Ljudmila in Anton Urbančič (Rožni vrh)

Maše na Čatežu

nedelja 2. junija ob 8.00  ++ starši in Marjana Smrke
petek 7. junija ob 19.00 ++ Jožefa, Franc in Milan Ovnik ter Marija Korelc (Mačkova)
nedelja 9. junija ob 8.00 za farane