Oznanila od 20. do 27. marca 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 13. marca ob 10.00za zdravje (Jože)
ob 15.00++ starši in Štefka Gradišek
četrtek 24. marcaob 18.00za zdravje (Rutar)
petek 25. marcaMarijino Oznanjenjeob 18.00za nerojene otroke
sobota 26. marcaob 10.00za srečen porod (Gorenc)
nedelja 27. marcaob 10.00+ Stanislav Anžur
ob 16.00++ Irena in Franc Dimec ter Ljudmila Bregar

Maše na Čatežu

nedelja 20. marca ob 8.00++ starši, Toni in Tone Kamin
ponedeljek 21. marca ob 18.00+ Gabrijela Sotlar, 7. dan
torek 22. marcaob 8.00za zdravje
sreda 23. marca ob 8.00za farane
nedelja 27. marcaob 8.00++ Pirnovar in Korelc