Oznanila od 27. marca do 3. aprila 2022

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 27. marca ob 10.00 + Stanislav Anžur
ob 16.00++ Irena in Franc Dimec ter Ljudmila Bregar
sobota 2. aprilaob 10.00+ Nace Miklič, obl.
nedelja 3. aprilaob 10.00v zahvalo in priprošnjo za zdravje
Grozdetov shodob 16.00+ Valentin Oštir
po namenu (H.P.)

Maše na Čatežu

nedelja 27. marca ob 8.00++ Pirnovar in Korelc
ponedeljek 28. marca ob 8.00v dober namen
torek 29. marcaob 8.00++ Ljudmila in Marija Jeršin
sobota 2. aprila ob 8.00za zdravje
nedelja 3. aprilaob 8.00za farane