Oznanila od 31. maja do 6. junija 2021

Maše v župniji Čatež-Zaplaz

Maše na Zaplazu

nedelja 30. maja ob 10.00 + Ivan Pirnovar
    (za zdravje)
  ob 16.00 ++ Mitja in Uroš
    za dobrotnike našega svetišča
ponedeljek 31. maja ob 19.00 + Irena Papež
četrtek 3. junija – Sveto Rešnje Telo ob 10.00 ++ starši in Janez Sladič
sobota 5. junija ob 10.00 ++ Anton in Alojzija Meserko
nedelja 6. junija ob 10.00 ++ Marija in Albin Orel
Grozdetov shod  ob 16.00 ++ starše Koritnik in Bedenčič
    ++ Anton in Frančiška Vencelj

Maše na Čatežu

nedelja 30. maja ob 8.00 za farane
torek 1. junija ob 8.00 v dober namen
četrtek 3. junija – Sveto Rešnje Telo ob 19.00 v zahvalo 
petek 4. junija ob 19.00 ++ Julka in Jože Gabrijel
nedelja 6. junija ob 8.00 za farane